Februarivägen 1 Sundsbruk

tema/projekt

GRÖN FLAGG

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-School, ett världsomspännande lärandeprogram inom hållbar utveckling. Som medlem får vi ett dagligt stöd i form av vägledning, inspiration och expertis. I vårt arbete får eleverna möjlighet att påverka och bidra till förbättrande åtgärder på förskolan och i samhället. Fokus i Grön Flagg är hela tiden process och utbildning. Lärandeprogammet består av sex steg som under ett läsår hjälper oss att arbeta mer strukturerat och engagerat med processer för hållbar utveckling. Vi har ett Grön Flagg-råd som består av elever och pedagoger från de olika avdelningarna. I rådet arbetar gruppen tillsammans och gör en plan för Grön Flagg-resan. Att planera en resa är en demokratisk process som med fördel får ta tid och involvera så många som möjligt i verksamheten. Under kartläggningen hittar vi tre områden som barnen är lite mer intresserade utav och vill veta mer. Efter avslutat arbete skickar vi in vårt arbete till Håll Sverige Rent som därefter ger oss feedback och certifiering. När resan har blivit godkänd har vi fest och hissar vår flagga.Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *