Februarivägen 1 Sundsbruk

Information

Trädets förskola är en privat förskola.

Rektor:
Mia Löfgren
Telefon: 060 – 53 61 43. Anktnytning: 6 kontoret.

Styrelsen:
Anette Pettersson
Erica Rautila
Telefon: 060 – 53 61 43 Anknytning 6 Kontoret.

 

Information

Öppettider på Trädets förskola är vardagar 06:30 – 17:00.

Om du vill säga upp platsen på vår förskola gäller 2 månaders uppsägningstid.

Att ha sitt barn hos oss innebär ingen extra arbetsbörda för dig som förälder.
Det är vi pedagoger som driver förskolan och sköter all övergripande verksamhet.

 

Regler, angående taxa på Trädets förskola

Datum: 2018-01-01

Den högsta avgiften räknas på det yngsta barnet i hushållet. Avgiften är baserad på hushållets avgiftsgrundande
inkomst där taket på maxtaxan är 46 080 kr.
Oavsett lägsta inkomst är den minsta avgiften 100 kr.

Vid delat boende skall vårdnadshavarna söka en varsin del av barnets plats på förskolan.

OBS! Allmämförskola (15h gratis för alla över tre år) gäller endast under skolans terminer.
Det innebär att vi fakturerar fullt under månaderna juli och augusti.

Har du funderingar kring detta eller övriga frågor tveka inte att kontakta oss så får du veta mer!

Rektor: Maria (Mia) Löfgren
Mail: mia.lofgren@tradetsforskola.se
Alternativt styrelsen på: tradetsforskola@gmail.com

Heltid 1-2 åringar

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
3 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 2 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 1 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst
Max 1382 kr Max 922 kr Max 461 kr Max 0 kr

 

Deltid 1-2 åringar

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
2,10 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 1,40 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0,70 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst
Max 968kr Max 645kr Max 322kr Max 0 kr

 

Heltid 3-5 åringar

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
2,10 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 1,40 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0,70 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst
Max 968kr Max 645kr Max 323kr Max 0 kr

 

Deltid 3-5 åringar

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
1,40 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0,90 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0,40 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst
Max 645kr Max 415kr Max 184kr Max 0 kr

 

15 timmar per vecka 1-2 åringar

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
1,26 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0,84 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0,42 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst
Max 581kr Max 387kr Max 194kr Max 0 kr

 

Klicka här för att lämna klagomål eller synpunkter.