Februarivägen 1 Sundsbruk

Information

Information

Trädets förskola är en privat förskola.

Öppettider på Trädets förskola är vardagar 06:30 – 17:00.

Om du vill säga upp platsen på vår förskola gäller 2 månaders uppsägningstid.

Att ha sitt barn hos oss innebär ingen extra arbetsbörda för dig som förälder.
Det är vi pedagoger som driver förskolan och sköter all övergripande verksamhet.

Kontaktuppgifter:

Rektor:
Mia Löfgren
Telefon: 060 – 53 61 43. Anktnytning: 6 kontoret.

Mail: mia.lofgren@tradetsforskola.se

Styrelsen:
Anette Pettersson
Erica Rautila
Telefon: 060 – 53 61 43 Anknytning 6 Kontoret.

Mail: tradetsforskola@gmail.com

 

Regler, angående taxa på Trädets förskola

Datum: 2021-01-01

Den högsta avgiften räknas på det yngsta barnet i hushållet. Avgiften är baserad på hushållets avgiftsgrundande
inkomst där taket på maxtaxan är 50 340 kr.
Oavsett lägsta inkomst är den minsta avgiften 150 kr.

Vid delat boende skall vårdnadshavarna söka en varsin del av barnets plats på förskolan.

OBS! Allmämförskola (15h gratis för alla över tre år) gäller endast under skolans terminer.
Det innebär att vi fakturerar fullt under månaderna juli och augusti.

Har du funderingar kring taxan eller faktureringen så kontakta oss på:

Telefon: 060-53 61 43 (anknytning 6, kontoret)
Mail: tradetsforskola@gmail.com

Heltid 1-2 åringar

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
3 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 2 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 1 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst
Max 1510 kr Max 1007 kr Max 503 kr Max 0 kr

 

Deltid 1-2 åringar

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
2,10 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 1,40 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0,70 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst
Max 1057 kr Max 705 kr Max 352 kr Max 0 kr

 

Heltid 3-5 åringar

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
2,10 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 1,40 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0,70 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst
Max 1057 kr Max 705 kr Max 352 kr Max 0 kr

 

Deltid 3-5 åringar

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
1,40 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0,90 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0,40 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst
Max 705 kr Max 453 kr Max 201 kr Max 0 kr

 

15 timmar per vecka 1-2 åringar

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
1,26 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0,84 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0,42 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst 0 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst
Max 634 kr Max 423 kr Max 211 kr Max 0 kr

 

Klicka här för att lämna klagomål eller synpunkter.