Februarivägen 1 Sundsbruk

Klagomål och synpunkter

Trädets förskola vill ta del av era synpunkter, förslag och klagomål på verksamheten.
Att få synpunkter på vårat arbete hjälper oss att utveckla verksamheten.

Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på våran verksamhet vill
vi att du framför det direkt till oss.

Fyll i formuläret längre ner på sidan för att skicka in dina synpunkter.

Rutiner för klagomålshantering. 

  1. Vårdnadshavaren lämnar in ett skriftligt klagomål via vår hemsida eller ett eget skriftligt
    dokument som lämnas in på kontoret.
  2. Styrelsen ser över klagomålet.
  3. Pedagogisk ledare och styrelsen går igenom synpunkter eller klagomål.
    Vi sammankallar till ett möte med berörda parter där vi försöker att hitta den bästa
    lösningen på problemet.
  4. Vid behov görs en uppföljning.