Februarivägen 1 Sundsbruk

Trädet

Hos oss

Trädets förskola ligger centralt i Ljustadalen, ca 2 km från Birsta köpcenter. Vi är en förskola med fyra avdelningar med blandade åldersgrupper som samarbetar mycket över avdelningarna.

Vi som arbetar här brinner för hälsan och vårt miljöarbete. Vi är positiva, intiativrika och engagerade. Vi har en god samarbetsförmåga och är väl förtrogna med förskolans uppdrag. Vi är närvarande, lyssnande, nyfikna och medforskande.

Hos oss har vi hälsan, kosten och rörelsen i fokus. Vi arbetar aktivt med det i vår verksamhet genom KRAV och mat som är lagad från grunden i eget kök, Ex. Sapere-metoden, Mulle, positiv beröring, massage, yoga, avslappning, Grön Flagg, utevistelse, Mini-röris, utflykter mm.

Målinriktad rörelseträning och positiv beröring påverkar barns beteende genom bland annat: de blir lugnare och mer koncentrerade, deras empati och sociala beteende utvecklas positivt, deras kroppskännedom och självkänsla ökar, deras förmåga att ta emot information förbättras.

Vi arbetar aktivt med att göra barnens vistelse här på Trädets förskola tryggt, lustfyllt, lärande och inspirerande.

Vi kvalitetssäkrar genom att en från varje avdelning sitter med i kvalitetsgruppen, De som träffas regelbundet för fördjupande reflektioner av verksamhetens utveckling tillsammans med förskolans pedagogiska ledare.

I länken nedan kan du hitta vår kvalitetsredovisning. Leta upp trädets förskola. Där hittar ni en ordentlig beskrivning av våra
mål samt hur vi har arbetat med dessa.