Februarivägen 1 Sundsbruk

Trädet

Hos oss

Trädets förskola ligger centralt i Ljustadalen, ca 2 km från Birsta köpcenter. Vi är en förskola med fyra avdelningar med blandade åldersgrupper som samarbetar mycket över avdelningarna.

Vi som arbetar här brinner för hälsan och vårt miljöarbete. Vi är positiva, intiativrika och engagerade. Vi har en god samarbetsförmåga och är väl förtrogna med förskolans uppdrag. Vi är närvarande, lyssnande, nyfikna och medforskande.

Hos oss har vi hälsan, kosten och rörelsen i fokus. Vi arbetar aktivt med det i vår verksamhet genom KRAV och mat som är lagad från grunden i eget kök. På förskolan har vi ett gemensamt tema som är Grön-Flagg och varje år gör vi en ny resa tillsammans med barnen via Håll Sverige Rent. Vi arbetar även med Mulle och Knytte beröring, massage, yoga, avslappning, utevistelse, rörelse i alla dess former, utflykter mm.

Målinriktad rörelseträning och positiv beröring påverkar barns beteende genom bland annat: de blir lugnare och mer koncentrerade, deras empati och sociala beteende utvecklas positivt, deras kroppskännedom och självkänsla ökar, deras förmåga att ta emot information förbättras.

Vi arbetar aktivt med att göra barnens vistelse här på Trädets förskola tryggt, lustfyllt, lärande och inspirerande.

Vi kvalitetssäkrar genom att en från varje avdelning sitter med i kvalitetsgruppen. De träffas regelbundet för fördjupande reflektioner av verksamhetens utveckling tillsammans med förskolans rektor.

Kvalitetsredovisningen hänger i varje tambur tillsammans med annan viktigt information som rör verksamheten.